skip to Main Content

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Vânzătorului, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă.

 1. Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică ce utilizează magazinul online disponibil la adresa de internet www.klusled.ro și societatea CARDOIL LOGISTIC S.R.L., persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în Oras Voluntari, Judetul Ilfov, Sos. Erou Iancu Nicolae nr. 107C, Parter, Camera 2, si punct de lucru in Bucuresti, Bd-ul Unirii nr. 45, Bl E3, Parter, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1504/2019, cod fiscal nr. RO 35285172  („Societatea” sau „Vânzătorul”) care deține și administrează magazinul online.
 2. Utilizarea magazinului online necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Client a anumitor cerințe de ordin tehnic.
 3. Prezentele Termeni și Condiții se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează adresa de internet www.klusled.ro pentru efectuarea de achiziții online sau încheie Contracte la Distanță.
 4. Informațiile prezentate pe adresa de internet www.klusled.ro  cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 5. Acceptarea prezentelor Termeni și Condițiil este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client sau Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.
 6. Navigarea în carul magazinului online www.klusled.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Client sau Utilizator a Termenilor și Condițiilor.
 7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul magazinului online disponibil la adresa de internet www.klusled.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate şi Client/Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 8. Prezentele Termeni şi Condiții au în vedere, în primul rând, achiziționarea Produselor prin intermediul magazinului online www.klusled.ro, dar se pot aplica, după caz, şi în ceea ce privește cumpărarea unor Produse din magazinele fizice ale Societății.
 9. Produsele sunt livrate de Societate în cantități obișnuite pentru consumul casnic. Vânzătorul își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Clientului şi/sau Utilizatorului,
 10. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile din cadrul magazinului online (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 11. În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar ocazionat Clientului/Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Clientului/Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.
 12. Clientul/Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic la numerele de contact afișate pe pagina de internet a magazinului online www.klusled.ro/contact sau prin intermediul adresei de poștă electronica vanzari@klusled.ro.
 13. Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze funcționarea magazinului online este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
 14. Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor www.klusled.ro, alterarea conținutului site-ului www.klusled.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc site-ul www.klusled.ro,  deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

2. DEFINIŢII
Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Cerinţe Tehnice: Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.klusled.ro şi anume calculator, laptop, tabletă (pad) sau dispozitiv de tip smartphone, alte dispozitive multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Client: Orice persoană fizică care are vârsta de minim 18 ani sau persoana juridică care vizitează site-ul www.klusled.ro și/sau efectuează o Comandă în baza unui Cont;

Comandă: Document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client/Utilizator, prin intermediul căruia Clientul/Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale: Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul www.klusled.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Clientul şi/sau Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator: Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Cont: Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către Vânzâtor, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţile site-ului și/sau servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, facturi fiscale, etc);

Contract la Distanţă: Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului/Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul/Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile aplicabile de către Vânzător;

Conţinut: Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul www.klusled.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Coş de Cumpărături: Serviciul pe care Vânzătorul îl oferă fiecărui Client sau Utilizator şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale, vizualizarea Preţului fiecărui Produs în parte şi al tuturor Produselor împreună, al eventualelor costuri legate de livrarea Produselor şi a datei estimative de livrare a acestora. Coşul de Cumpărături colectează ofertele depuse de Client sau Utilizator pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul sau Utilizatorul pot adăuga în Coşul de Cumpărături mai multe Produse în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

Curier: Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

Departamentul Suport Client: Departamentul Suport Client (relații clienți) și care oferă Clienților sau Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul www.klusled.ro, fiind disponibil de luni până vineri, între orele  8:30 – 19:30, iar sâmbăta între orele 09:00 – 14:00, (i) la numărul de telefon 0726 272 880 | 0757 574 101 (număr telefonic aflat în rețeaua Orange) şi (ii) la adresa de email vanzari@klusled.ro.

Klusled.ro: Magazinul online care constă în platforma de comerţ electronic care permite plasarea Comenzilor de către Client sau Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. www.klusled.ro este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat prin intermediul unui browser web atât de pe dispozitive de tip calculator, cat și de pe dispozitive mobile .

Legislaţia Incidentă: Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 356/2002 privind comerţul electronic, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Login: Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul www.klusled.ro în timpul procesului de creare al Contului;

Parolă: Un șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului.

Preț: Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client/Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.klusled.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Client și/sau Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs: Bunul mobil listat în cadrul www.klusled.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Clientului sau Utilizatorului, în schimbul achitării Prețului;

Termeni şi Condiţii: Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul magazinului online www.klusled.ro stabileşte drepturile și obligațiile Vînzătorului și ale Clientului/Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie: Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Client/Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către Vanzător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin transfer bancar prin ordin de plată, ndifferent de modalitatea de livrare aleasă de către Client/Utilizator.

Utilizator: Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează www.klusled.ro și/sau efectuează o Comandă, fără a avea creat un Cont de Client;

Zi Lucrătoare: Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA CLIENTULUI ŞI/SAU UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR.

 1. În cadrul www.klusled.ro, Vânzătorul pune la dispoziţia Clientului şi/sau Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:
  1.  crearea Contului;
  2. utilizarea Coșului de Cumpărături;
  3.  plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de prezentele Termeni şi Condiţii;
  4. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul magazinului online www.klusled.ro;
  5.  trasmiterea de Comunicări Comerciale, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client;
 2. Vânzătorul, pentru Clienții care își crează Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor, a facturilor fiscale aferente Produselor achiziţionate, a posibilităţii actualizării datelor de contact, livrare şi plată, după caz, etc.
 3. Utilizarea Contului este posibilă̆după finalizarea următorilor pași de către Client:
  1.  Completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor www.klusled.ro.
   1. Apăsarea butonului „Creează cont” .
 4. Utilizarea Coșului de Cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coşul de Cumpărături.
 5. Coșul de Cumpărături este oferit gratuit, are caracter singular şi se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul/Utilizatorul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de Cumpărături salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul, inclusiv deconectarea, însă nu rezervă Produsele.
 6. Clientul şi/sau Utilizatorul au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător:
  1.  să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  2. să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de www.klusled.ro. Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  3.  să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea site-ului www.klusled.ro;
  4. să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu prezentele Termeni şi Condiţii;
  5.  să plătească la termen Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;
  6. să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
  7.  să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului şi/sau Utilizatorului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale www.klusled.ro și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor;
 7. Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul www.klusled.ro pot fi depuse:
  1.  în scris la adresa: Bucuresti, Bd-ul Unirii nr. 45, Bl E3, Parter, Sector 3;
  2. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: vanzari@klusled.ro.
 8. Se recomandă precizarea de către Client/Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:
  1.  natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;
  2. solicitarea Clientului sau a Utilizatorului;
  3.  datele de contact ale petentului.

* Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite, însă aceste informaţii pot facilita examinarea cu celeritate a plângerii de către Vânzător.

 1. Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Client/Utilizator.

4. COMUNICĂRI COMERCIALE

 1. Clientul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conţinând informaţii generale şi tematice în ceea ce priveşte Produsele oferite în cadrul www.klusled.ro, inclusiv cu privire la oferte sau promoţii, după cum urmează:
  1. prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea “Setări Cont”;
  2. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzator; sau
  3. prin contactarea Departamentului Suport Clinent.
 2. Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Client/Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Client/Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. CARDOIL LOGISTIC S.R.L. colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul magazinului online www.klusled.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, care poate fi găsită la adresa URL: https://www.dienergy.ro/info/36-gdpr
 2. Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Client şi/sau Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.klusled.ro. Detalii cu privire la prelucrarea datelor în vederea transmiterii de Comunicări Comerciale privind Produsele, inclusiv condiţiile de dezabonare, se găsesc în Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

6. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT DE CLIENT. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ
6.1.     Înregistrarea unui Cont de Client

 1. Pentru crearea unui cont pe platforma www.klusled.ro, potențialul client este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www.klusled.ro.
 2. Înregistrarea Contului necesită repetarea Parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile de tastare.
 3. Clientul obţine accesul la Cont cu ajutorul Loginului şi al Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în platforma online. Contul permite stocarea informaţiilor referitoare la adresa furnizată de Client pentru Produsele comandate, la starea şi istoricul Comenzilor, facturile fiscale emise de Vânzător.
 4. Clientul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie persoanelor terțe şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar CARDOIL LOGISTIC S.R.L.., va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului.
 5. Vânzătorul oferă posibilitatea Clientului de a-și modifica Parola în orice moment.
 6. CARDOIL LOGISTIC S.R.L., poate refuza cererea de înregistrare a unui Cont în situațiile în care Departamentul de Suport Client sau Departamentul Tehnic al Societății constată că în procesul de creare al Contului au fost utilizate informații neconforme cu realitatea.
 7. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără motiv, să șteargă Contul (anularea Contului), fie direct din Cont, fie prin trimiterea unei solicitări la adresa office@klusled.ro.
 8. Crearea Contului nu este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul www.klusled.ro, aceasta putând fi efectuată şi de un Utilizator.

6.2.  Plasarea Comenzii

 1. Aspecte generale
 1. Produsele achiziționate prin intermediul magazinului online www.klusled.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului şi/sau Utilizatorului.
 2. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către Client şi/sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, Vânzătorul nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client şi/sau Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.
 3. Vânzătorul poate refuza o Comandă, sub rezerva transmiterii unei notificări prealabile Clientului şi/sau Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Client şi/sau Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:
  1. eșuarea / invalidarea Tranzacției;
  2. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului/Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;
  3. date incomplete sau incorect furnizate de Client şi/sau Utilizator;
  4. activitatea Clientului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformei www.klusled.ro şi/sau partenerilor Societății;
  5. Respectivul Client/Utilizator plasează Comenzi repetate care ulterior nu sunt onorate, cu titlu de exemplu: refuză primirea și plata prețului produselor (în cazul comenzilor cu plata ramburs), anulează comenzile, sau nu achită prețul produselor neachitând prețul produselor, orice alt comportament neloial care poate produce prejudicii societății.
  6. Există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Clientului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.
 4. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.klusled.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Client şi/sau Utilizator a formularelor din platforma www.klusled,ro pentru finalizarea Comenzii. Clientul şi/sau Utilizatorul sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.klusled.ro.
 5. În anumite situații şi pentru motive justificate, Societatea își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații, Clienții/Utilizatorii vor fi notificați fie telefonic fie prin intermediul poștei electronice, iar în condițiile acceptului Clientului/ Utilizatorului de a continua relația contractuală pentru cantitatea de produse astfel modificată, Societatea va livra produsele și va returna Clientului/Utilizatorului, în contul bancar indicat de acesta, diferența de preț, în cazul în care contravaloarea Produselor a fost achitată anterior de către Client/Utilizator, termenul de returnare a sumelor neputând să depășească 14 zile de la data la care clientul și-a manifestat acordul. În cazul în care Clientul/Utilizatorul nu este de acord cu modificarea cantității produselor din comanda, comanda va fi anulată în integralitate, urmand ca să returnăm în contul bancar indicat de Client/ Utilizator contravaloarea Produselor, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.
 6. În cazul în care un Produs comandat de către Client/Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către Vânzător, Societatea va informa Clientul/Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Clientul/Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, va returna în contul bancar indicate de acesta contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul/Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.
 7. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.
 8. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate pe site-ul www.klusled.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.
 9. Vânzătorul va notifica Clientul/Utilizatorul prin email cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi preluare Comandă, trimitere şi ridicare colet, etc).
 10. Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.
 11. Prin plasarea Comenzii, Clientul şi/sau Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

6.2.2.  Plasarea Comenzii

 1. Disponibilitatea unui Produs va fi afişată în magazinul online www.klusled.ro după cum urmează:
  1. în stoc” – stocul Vânzătorului cuprinde mai mult de 3 bucăţi ale Produsului respectiv;
  2. stoc epuizat” – Produsul nu mai este disponibil în stocul Vănzătorului;
  3. în stoc furnizor” – Produsul se află în stocul furnizorului și poate fi livrat în termen maxim de 7-10 zile lucrătoare;
  4. ”produs vândut la comandă specială” – Produsele care pot fi achizitionate pe baza unei comenzi speciale nu se afla in stocul curent de marfa, insa pot fi comandate din stocul producatorului. Comanda speciala se realizeaza pe baza unui contract incheiat intre societate si client, prin intermediul transmiterii unei solicitari pe adresa de e-mail vanzari@klusled,ro sau prin apelarea Serviciul Suport Clienti la numarul de contact:  0733 046 591
 2. În cadrul magazinului online www.klusled.ro, Clientul/Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:
  1. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de Cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă;
  2. Clientul confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Client/Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Clientului/Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, localitatea, codul poştal), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă. În cazul Clienților nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);
  3. Clientul/Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/Produselor;
  4. Clientul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de www.klusled.ro  în acest scop (i.e. butonul ”Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Client/Utilizator, se cere acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii;
  5. în timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Plasează Comanda”, Clientul/Utilizatorul are posibilitatea de a revizui Coşul de Cumpărături, în sensul de a adăuga/elimina Produse sau a modifica cantitatea acestora, de a modifica adresele de facturare şi livrare, precum şi modalitatea de livrare şi plată.
  6. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul/Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.
 3. Vânzătorul, ca răspuns la Comanda plasată, va trimite Clientului/Utilizatorului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată de Client/Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi începerea verificării disponibilităţii Produsului. În situaţia în care plata Produsului/Produselor comandate a fost făcută online, mesajul automat va fi trimis Clientului/Utilizatorului numai după ce Vânzătorul a primit din partea procesatorului de plăţi confirmarea efectuării Tranzacţiei.
 4. În cazul în care Vânzătorul, din cauza lipsei disponibilităţii Produsului, constatată ca urmare a verificării Comenzii plasate de Client/Utilizator, nu o poate onora cu privire la Produsul comandat/toate Produsele comandate, Clientul/Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele). Anularea Comenzii de către Client/Utilizator eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia.
 5. Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.
 6. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant al Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

6.2.3   Încheierea Contractului la Distanță

 1. Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email plasarea Comenzii de către Client/Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.
 2. Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile www.klusled.ro.
 3. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de Vânzător, Clientul/Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Clientul/Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

7. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL WWW.KLUSLED.RO. FACTURARE
7.1.     Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul www.klusled.ro

 1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului/Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:
  1. numerar, în sistem ramburs, plata Preţului fiind efectuată direct la Curier, în momentul primirii/ridicării coletului aferent Comenzii plasate de Client/Utilizator;
  2. plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, atât în cadrul www.klusled.ro, cât şi la ridicarea personală a coletului aferent Comenzii Clientului/Utilizatorului din magazinul fizic al Vânzătorului.
  3. Plata prin Ordin de Plată, în contul societății RO53 CECE B000 30RO N153 9104, urmând ca la momentul efectuării comenzii, Clientul/Utilizatorul să încarce în platformă Confirmarea de plată emisă de banca sa ordonatoare.
 2. Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul www.klusled.ro în Coşul de Cumpărături, secțiunea „Detalii Plată”
 3. În cazul în care Clientul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea/ridicarea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea/ridicarea coletului, în caz contrar acesta nu îi va fi livrat de Curier/angajatul Societăţii. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.
 4. Datele cardului de plată al Clientului/Utilizatorului nu vor fi accesibile Societății şi nici nu vor fi stocate de către Societate sau de către procesatorul de plăţi integrat în platforma www.klusled.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului folosit de Client/Utilizator la perfectarea Tranzacţiei, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
 5. În cadrul magazinului online www.klusled.ro,  entitatea autorizată să presteze servicii de procesare de plăţi este NETOPIA Payments SRL, o societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din 2003, înregistrată în România sub numărul J40/9170/2003, având sediul social situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, Iride Business Park, Cladirea nr. 24, camera 4C, et. 4, sector 2, 020335, BUCUREȘTI.
 6. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.klusled.ro şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

7.2. Facturare

 1. Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Clientului/Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Prin trimiterea Comenzii, Clientul/Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin adăugarea acestora de către Vânzător în Contul Clientului de pe platforma www.klusled.ro sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Client/Utilizator.
 3. Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului/Utilizatorului prin email. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Client/Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e de Curier.

8. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR
8.1.     Modalităţi şi Costuri de Transport
8.1.1.  Modalităţi de Transport

 1. Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.
 2. Vânzătorul oferă Clientului/Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:
  1. expediere prin curier,
  2. expediere prin curier cu ramburs;
  3. ridicare personală din sediul magazinului fizic al Vânzătorului.
 3. Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Client/Utilizator în Comandă sau prin ridicare personală, la sediul magazinului fizic al Vânzătorului, la alegerea Clientului/Utilizatorului.

8.1.2   Costuri de Transport

 1. Prevederi Generale
  1. Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare la Distanţă prevede altfel.
  2. Costurile livrării Produsului sunt indicate în paginile platformei www.klusled.ro la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii de către Client/Utilizator.
 2.  Livrare prin Curier, pe teritoriul României:
 • în cazul livrărilor prin intermediul Curierului, Clientul/Utilizatorul va achita costul de livrare standard de la 50.00 lei, pentru extra localitati costul de livrare se adauga + 30.00 lei
 • transportul (costul de livrare) este gratuit pentru Comenzile cu livrare în România ce depășesc valoarea de 300.00 lei.
 1. Livrare la sediul magazinului fizic (ridicare personală):
 • pentru Produsele care vor fi ridicate personal de Client/Utilizator de la sediul magazinului fizic al Vânzătorului, conform opțiunii Clientului/Utilizatorului, Vânzătorul nu va percepe nici un cost, indiferent de valoarea produselor;

8.2.  Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

 1.  Termene de Livrare
 1. Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client/Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către Curier/ridicare personală.
 2. Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs și/sau metoda de livrare aleasă (i.e. acesta se află în stocul propriu al Vânzătorului sau în stocul furnizorului) și este comunicată în e-mailul de înregistrare comandă.
 3. Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii Contractului la Distanță.
 4. Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Clientul/Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de 5 Zile Lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Clientul/Utilizatorul poate solicita rezoluţiunea Contractului la Distanţă.
 5. În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care Prețul sau unele caracteristici ale Produselor au suferit modificări, ulterior confirmării de către Societate a Comenzii, Vânzătorul va informa Clientul/Utilizatorul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate Clientului/Utilizatorului în termen de 14 zile calendaristice de la data informării respective, dacă Clientul/Utilizatorul le-a achitat în avans. Clientul/Utilizatorul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile Produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Vânzătorul va livra Produsele conform Comenzii astfel modificate de către Client/Utilizator.

 

 1.  Condiții de Livrare
 1. În cazul Comenzilor cu ridicare personală este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate al Clientului/Utilizatorului.
 2. Clientul/Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.
 3. Clientul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.
 4. La solicitarea reprezentanților Vânzătorului din cadrul magazinului fizic  sau ale Curierului, Clientul/Utilizatorul va face dovada identității sale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.
 5. În cazul în care Clientul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.
 6. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul/Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.
 7. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului/Utilizatorului, dacă Curierul nu poate avea acces în incinta imobilului respectiv, Clientul/Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.
 8. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Vânzător la momentul predării Produselor Comandate către Client/Utilizator sau a ridicării acestora din magazinul fizic.

8.2.3.  Recepția Produselor
Aspecte generale

 1. Clientul/Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul/Utilizatorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

9. GARANŢIA PRODUSELOR ŞI RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE
9.1.     Garanţia Produselor

 1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client/Utilizator prin care acesta se obligă să restituie Clientului/Utilizatorului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, Prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a Produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate pe site-ul www.klusled.ro sau în declarația de conformitate a Produsului.
 2. Produsele afișate în cadrul www.klusled.ro pot fi supuse garanției producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției, precum și durata acesteia sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către producător sau distribuitor şi care însoţeşte Produsul, după caz.
 3. Termenii și condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale: ordonanța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Perioada de garanție este menționată în certificatul emis de producător / importator și începe să curgă de la data înscrisă în factura de achiziție su bonul fiscal; daca perioada de garantie nu este mentionata, se considera perioada minima de garantie 24 luni calendaristice, se considera  de asemenea această perioadă poate fi confirmată și de certificatul de garanție aferent facturii fiscale emis de www.klusled.ro.
 4. Operațiunile efectuate de service în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate: bon de intrare in service; aceste documente devin parte integrantă a certificatului de garanție. Termenul maxim de soluționare este de 15 zile calendaristice de la recepția produsului în unitatea de service / momentul la care operatorul economic a luat la cunoștință de deficiențele respective. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la Service sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier.
 5. Aducerea la conformitate se poate efectua prin:

– depanarea / reparația produsului;
– înlocuirea parțială sau integrală a produsului;
– înlocuirea cu produse cu perfomanțe cel puțin similare / egale cu ale produsului ce nu poate fi reparat sau înlocuit cu același model;
– returnarea contravalorii produsului în lipsa altei soluții.

 1. Responsabilitățile clientului/conditii de acordare a garantiei:
  1. Garantia se acorda pe o perioada de 24 luni (persoane fizice) si 12 luni (persoane juridice) de la vanzarea produsului, cu conditia prezentarii certificatului de garantie, facturii de cumparare si a bonului fiscal. Termenul de garantie incepe la data vanzarii produsului.
  2. Produsul vandut are in componenta piese electronice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in fuctiune, exploatare, intretinere si reparatie prevazute in manualul/ghidul de utilizare sau setul de instructiuni sau alt document asemanator.
  3. La aplicarea prezentei garantii, prin „produs” se va intelege numai dispozitivul principal (articolul), fara includerea accesoriilor acestora (dulie, corp de iluminat, instalatie electrica, distribuitor de electricitate si altele).
  4. Garantia este valabila doar daca produsul a fost exploatat in conditii normale de utilizare.
 2. Urmatoarele cazuri implica scoaterea produsului din garantie:

– nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in setul de documente ce insotesc produsul.
– nerespectarea conditiilor de utilizare cuprinse in setul de instructiuni sau alt document asemanator, utilizarea produsului in alt scop decat cel destinat – iluminat.
– in cazul interventiilor de tip service, a reparatiilor, deteriorarii etichetei de produs sau desigilarii produsului, a montarilor/demontarilor de subansamble de orice fel, efectuate de persoane neautorizate de producator.
– in cazul utilizarii unor tensiuni sau surse de alimentare improvizate, ce au dus la deteriorare, sau instalarea intr-un mediu umed, nociv, cu solventi sau cu risc sporit de explozie sau incendiu.
– in cazul in care produsul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijent, schimbariale starii aparatului, pastrate in conditii improprii, functionarea la mari diferente de temperatura, care cauzeaza fenomenul de condens, expunere excesiva la umezeala sau radiatii solare.

 1. Garantia nu se acora in cazul in care cumparatorul nu prezinta certificatul de garantie si documentele de plata emise de vanzator la data achizitionarii produsului.
 2. Garantia la produsele vandute de compania noastra prevede reparatia sa in termen legal (maxim 14 zile) inlocuirea lor cu altele similare daca produsul nu poate fi reparat sau nu mai exista pe stoc.
 3. Garantia nu se extinde asupra  prejudiciului cauzat altui echipament care functioneaza impreuna cu produsul supus garantiei. Compania noastra nu poarta raspunderea pentru compatibilitatea produselor cu alte articole sau produse ale unor parti terte.

9.2. Reclamaţii cu privire la Produse
1.     Reclamația poate fi depusă de către Client/Utilizator fie în scris, la sediul Vânzătorului din  Bd. Unirii nr 45, Bl E3, Sector 3, București, România, fie prin email, la adresa office@klusled.ro.
2.      Dacă Produsul vândut are un defect, Clientul/Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Clientul/Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.
3.      În măsura în care reclamaţia formulată de Client/Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:

 1. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client/Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Client/Utilizator;
 2. dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Clientului/Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Clientului/Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Client/Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Client/Utilizator.
 1. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Clientului/Utilizatorului prin intermediul Departamentului Suport Client, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Clientul/Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.
 2. Produsele aduse sau expediate în atenția departamentul de service trebuiesc să fie complete (să prezinte ambalajul original sau un ambalaj adecvat, precum și accesoriile) și însoțite de o copie a facturii fiscale de achiziție/bonului fiscal a certificatului de garanție original al producătorului / importatorului, precum și, opțional, o copie a certificatului de garanție emis de www.klusled,ro care însoțește factura sau este transmis online, via email, clientului.
 3. Produsele care necesită acordarea garanției pot fi aduse, personal, de către client sau pot fi expediate la adresa: CARDOIL LOGISTIC S.R.L.  din Bd. Unirii nr 45, Bl E3, Sector 3, București, România.
 4. Programul de lucru cu publicul al departamentului tehnic si de service este:

Luni – Vineri: 08:30 – 19:30
Sâmbătă: inchis
Duminica – inchis

 1. În cazul în care cumparatorul opteaza pentru expedierea printr-o firmă de curierat rapid poate apela la  Cargus (telefon: București: 021 – 9330 / Provincie: 021 – 9282) și solicita preluarea coletului de la adresa cumparatorului, costul transportului fiind suportat de cumparator. După ce coletul / produsul va fi recepționat și verificat veți fi anunțat privind desfășurarea procedurii de garanție / aducere la conformitate a produsului dumneavoastră.
 2. Plata transportului pentru produsele trimise în service (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în sarcina cumparatorului expedierea se poate face prin intermediul firmei de curierat Cargus. În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificată, iar produsul funcționează conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costurile aferente transportului, precum și costul de diagnosticare a produsului, stabilit de unitatea de service autorizată după verificare.

10. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR 
10.1.   Retragerea din Contractul la Distanţă

 1. Prevederi Generale
 2. Renuntarea la cumparare prin rezilierea  contractului se poate face in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului, si este aplicabila doar consumatorilor clienti persoane fizice care au achizitionat produsul la distanta respectand conditiile OG 34/2014.
 3. Pentru a anula achizitionarea produselor trebuie sa comunicati comerciantului decizia dumneavoastra prin adaugarea unei declaratii scrise in coletul in care urmeaza a expedia produsele prin posta si prin e-mail, precizand motivul returnarii produselor.
 4. Se incheie contractul de vanzare-cumparare in momentul emiterii facturii fiscale si nu la plasarea comenzii. Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate in ambalajul original cu toate accesoriile si documentele care l-au insotit. Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate de catre client, iar rambursarea contravalorii acestora se va face in cel mult 14 de zile de la data returnarii si numai prin transfer bancar.
 5. Pe fiecare pagină de Produs există informația privind posibilitatea ca acesta să fie returnat de către Client/Utilizator. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

 

 1. Obligatiile Clientului/Utilizatorului:
 2. Clientul/Utilizatorul trebuie sa formuleze o cerere scrisa de returnare a produselor pe care sa o trimita prin e-mail catre firma de la care a achizitionat produsele. O copie a acestei notificari (ce poate fi si tiparita de catre consumator din emailul trimis / redactata de mana), trebuie semnata si atasata obligatoriu produselor ce urmeaza a fi returnate. Acest document trebuie atasat la produsele returnate astfel incat el sa fie vizibil fara a desface ambalajele produselor.
 3. Cererea de returnare a produselor trebuie sa contina :
  • Datele clientului/utilizatorului ( nume, prenume, adresa, numar de telefon, e-mail);
  • Datele facturii ( numar factura, data );
  • Starea produselor;
  • Motivul returnarii produselor;
  • Data;
  • Semnatura .
 4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a primi produsele doar corect ambalate în colete, cu formularul de returnare semnat si atasat, la adresa sa din Bd. Unirii nr 45, Bl E3, Sector 3, București, România. Nu ridicam coletele expediate pe alta adresa și nici coletele de la oficiile poștale. 

NEWSLETTER

Nu rata ofertele si promotiile noastre

SOCIAL MEDIA

Urmareste-ne in social media

SUPORT CLIENȚI

Luni – Vineri – 8:30 – 19:30

0733 046 591
0757 574 101
office@klusled.ro
Back To Top