skip to Main Content

1. CONDIȚII GENERALE

1.1. Vânzătorul oferă o garanție pentru produsele de iluminat comercializate de el, în termenii descriși în prezentele condiții generale de garanție.

1.2. Toate livrările de produse, bunuri și servicii ale Vânzătorului se efectuează pe baza prezentelor Condiții Generale de Garanție. 1.3. Prezentele Condiții Generale de Garanție sunt valabile pentru toate contractele de vânzare efectuate de la data intrării în vigoare a acestor Condiții Generale de Garanție.

1.3. Cumpărătorul declară că, în momentul în care plasează o comandă la Vânzător, acceptă pe deplin prevederile prezentelor CGG.

1.3. Prezentele CGG nu pot fi modificate, înlocuite sau completate fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. 1.4. În special, orice condiții speciale specificate de către Cumpărător într-o comandă sau corespondență nu exclud prevederile prezentelor CGG, cu excepția cazului în care

Vânzătorul acceptă în prealabil în scris alte condiții de garanție decât cele care rezultă din prezentele CGG.

2. DEFINIȚII

Glosar de termeni de bază și abrevieri utilizate în Condițiile generale de garanție:

 • CGG – Termeni și condiții generale de garanție a vânzătorului.
 • Vânzător – CARDOIL LOGISTIC SRL, SOS. EROU IANCU NICOLAE NR. 107C, PARTER, CAMERA 2,VOLUNTARI, ILFOV.
 • Cumpărător – o persoană fizică, o unitate organizațională fără personalitate juridică sau o persoană juridică care cumpără produse de la Vânzător
 • Sediul social al Vânzătorului – adresa: SOS. EROU IANCU NICOLAE NR. 107C, PARTER, CAMERA 2,VOLUNTARI, ILFOV
 • Showroom – adresa: KLUS DESIGN ROMÂNIA, Bd. Unirii nr 45, Bl E3, Sector 3, București, România
 • Părți – Cumpărătorul și Vânzătorul acționează în comun
 • Produs de iluminat – toate Produsele de iluminat comercializate de Vânzător, incluse în oferta Vânzătorului, inclusiv: profile și accesorii, benzi LED, lămpi și corpuri de iluminat și servicii, cu excepția Produselor de distribuție
 • Bunuri de distribuție – surse de alimentare și alte bunuri comerciale (în principal bunuri electronice), fabricate de o terță parte, al cărei distribuitor este Vânzătorul și care sunt incluse în oferta comercială a Vânzătorului.
 • Ore, perioade și date – toate orele, perioadele și datele din acest document sunt stabilite în zile lucrătoare, cu excepția cazului în care se indică altfel.

3. PERIOADA DE GARANȚIE

3.1. Garanția începe de la data achiziționării produsului de iluminat de către Cumpărător, așa cum este indicat în factura de TVA sau în chitanța care confirmă achiziția.

3.2. Vânzătorul oferă o garanție pentru Produsele de iluminat vândute pentru perioada de:

 • 24 luni pentru benzile LED monocrome IP20 pentru persoanele fizice si 12 luni pentru persoanele juridice.
 • 24 luni pentru benzile LED RGB, RGBW, RGB-CCT, CCT, K-NF cu IP20 și IP65 și IP67 pentru persoanele fizice si 12 luni pentru persoanele juridice.
 • 24 luni pentru profile, capace și accesorii, precum și pentru corpuri de iluminat cu LED  pentru persoanele fizice si 12 luni pentru persoanele juridice.
 • 12 luni pentru capacele KA-COM și capacele în T pentru persoanele fizice si 6 luni pentru persoanele juridice.

3.3. Prezentele termene de garanție se acordă numai în cazul în care montajul a fost realizat de o firmă cu certificat de autorizare ANRE sau de o firmă parteneră agreată de societatea noastră. Această politică are scopul de a asigura că produsele noastre sunt instalate în mod corespunzător și în conformitate cu standardele de calitate și siguranță.

4. CONDIȚII DE GARANȚIE

4.2. Produsul de iluminat va fi utilizat, instalat și depozitat în conformitate cu informațiile conținute în fișele de specificații și instrucțiunile de asamblare, precum și în orice alte documente furnizate cumpărătorului.

4.3. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în fișele de specificații, produsele de iluminat ale Vânzătorului sunt prevăzute pentru condiții de funcționare standard, adică temperatură ambiantă în intervalul -10°C – +25°C, umiditate <85%, presiune: 690-1060 hPa.

4.4. Produsul de iluminat nu trebuie să fie utilizat în condiții de mediu care pun în pericol structura, vopseaua, echipamentul electric. Astfel de condiții sunt: temperatură și umiditate ridicată, praf, prezența în aer a substanțelor chimice neinerte, radiații UV, șocuri și vibrații, cu excepția cazului în care se specifică altfel în fișa tehnică a vânzătorului.

4.5. Produsul de iluminat nu trebuie să fie expus la suprasarcini mecanice și/sau chimice contrare destinației lor, care pot pune în pericol structura corpului de iluminat, acoperirea cu vopsea sau componentele electronice din interiorul corpului de iluminat.

4.6. Temperaturile ambientale și tensiunea de alimentare nu trebuie să depășească valorile nominale specificate pentru Produsele de iluminat date în specificațiile sau standardele tehnice.

4.7. În cadrul garanției, vânzătorul repară sau înlocuiește produsul de iluminat defect, la discreția sa. Obligațiile de garanție ale Vânzătorului se limitează la eliberarea și expedierea produselor reparate sau a produselor noi care le înlocuiesc pe cele defecte (în funcție de alegerea

Vânzătorului) către Cumpărător, la adresa furnizată de acesta în Europa, și nu includ alte lucrări, servicii sau costuri, inclusiv cele legate de dezasamblarea produselor defecte și de asamblarea produselor fără defecte.

5. PIERDEREA GARANȚIEI

Garanția devine nulă atunci când:

a) Produsul de iluminat nu este utilizat conform destinației sale
b) Produsul de iluminat este deteriorat în mod deliberat
c) Produsul de iluminat este utilizat în alte condiții decât cele specificate în catalog și în instrucțiunile de utilizare
d) Produsul de iluminat este utilizat în alte condiții meteorologice decât cele indicate la pct. 4.3., cu condiția ca fișa de specificații să nu permită alte condiții de utilizare și funcționare a Produselor de iluminat ale Vânzătorului
e) Modificări neautorizate, reparații, intervenții de către persoane neautorizate
f) Nerespectarea regulilor de funcționare, deteriorări mecanice
g) Conectarea LED-urilor sau a corpurilor de iluminat la o tensiune de ieșire greșită a sursei de alimentare.
h) Selectarea incorectă a surselor de alimentare (de exemplu, conectarea unei surse de alimentare de 18 W la un corp de iluminat de 20 W)
i) Asamblarea, depozitarea și/sau transportul necorespunzător al produselor de iluminat
j) Daune cauzate de forța majoră (de exemplu, supratensiune, fulger, incendiu, inundație, cutremur).

6. RAPORTAREA RECLAMAȚIILOR

6.1. Reclamațiile se raportează numai prin intermediul formularului electronic de reclamație, disponibil la www.klusled.ro în fila Formular de reclamație.

6.2 La primirea coletului/livrarea comenzii, Cumpărătorul verifică starea ambalajului în prezența expeditorului/ transportatorului. În cazul în care coletul sau bunurile sunt deteriorate, vizibile în momentul livrării, trebuie să se noteze o rezervă relevantă pe documentul de transport imediat după primirea bunurilor și să se întocmească un raport de daune corespunzător în prezența transportatorului. Transportatorul este singurul responsabil pentru orice defecte, daune și reclamații legate de mărfurile întârziate și de mărfurile pierdute sau deteriorate în timpul transportului, iar astfel de reclamații trebuie raportate transportatorului în termen de 24 de ore de la constatarea lor.

6.3. Dacă produsele livrate nu corespund cu specificațiile de expediere în ceea ce privește cantitatea și/sau tipul și/sau prezintă defecte tehnice detectabile vizual, acest lucru trebuie raportat în termen de 14 zile de la data livrării mărfurilor, în caz contrar, pretențiile formulate vor fi respinse.

7. TRATAREA RECLAMAȚIILOR

7.1. Vânzătorul ia în considerare o reclamație în termen de 14 zile de la data livrării bunurilor defecte către acesta, împreună cu dovada de achiziție a bunurilor, sub rezerva posibilității de prelungire a acestei perioade dacă este necesar să se efectueze teste tehnice detaliate sau din cauza altor circumstanțe care justifică prelungirea acestei perioade, despre care vânzătorul informează cumpărătorul.

7.2. 7.3. Cumpărătorul trimite bunurile defecte, cu excepția cazului în care vânzătorul decide altfel. 7.3. Bunurile reclamate, împreună cu dovada de cumpărare, trebuie să fie livrate de către Cumpărător, pe cheltuiala sa, la adresa Depozitului Vânzătorului…

7.3. Un astfel de colet trebuie să fie marcat într-un mod care să permită identificarea Cumpărătorului, cu mențiunea „RECLAMAȚIE” pe el.

7.4. Toate costurile legate de investigarea unei reclamații nejustificate de către Vânzător vor fi acoperite de către Cumpărător.

7.5. Vânzătorul informează în scris (e-mail sau scrisoare) Cumpărătorul reclamant cu privire la investigarea reclamației.

7.6. În cazul în care reclamația este acceptată și întregul produs de iluminat defect sau piesele acestuia sunt înlocuite, perioada de garanție se prelungește cu timpul de tratare a reclamației și nu se reia.

7.7. Răspunderea vânzătorului este limitată la valoarea produselor la data achiziției.

8. BUNURI DE DISTRIBUȚIE

8.1. Vânzătorul este un distribuitor de Bunuri de distribuție, și anume surse de alimentare și alte bunuri comerciale (în principal bunuri electronice), fabricate de o terță parte. Bunurile de distribuție sunt acoperite numai de garanția producătorului, în condițiile și pe durata perioadei de garanție specificate de producătorul respectiv.

În cazul în care a fost acordată o astfel de garanție, producătorul bunurilor de distribuție garantează că acestea sunt lipsite de defecte de fabricație în ceea ce privește materialul și manopera, pentru perioada specificată în documentul de garanție separat pentru fiecare piesă a bunurilor de distribuție.

Perioada de garanție variază în funcție de producătorul Bunurilor de Distribuție. Pentru a menține garanția producătorului, Cumpărătorul este obligat să respecte toți termenii garanției oferite de producător. Cumpărătorul.

8.2. 8.3. Procedurile de raportare și investigare a reclamațiilor specificate la punctele 6 și 7 din prezentul CGG, cu excepția punctului 7.6 din CGG, se aplică în mod corespunzător Bunurilor distribuite.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Aceste Condiții Generale de Garanție sunt valabile începând cu data de 20 aprilie 2022 și se aplică tuturor comenzilor plasate după această dată. 9.2. Vânzătorul are dreptul de a modifica unilateral prezentele Condiții Generale de Garanție – în acest caz, Condițiile Generale de Garanție modificate se aplică tuturor comenzilor plasate după data publicării Condițiilor modificate pe site-ul web al Vânzătorului, indicată la punctul 9.5.

9.2. 9.3. Pentru aspectele care nu sunt reglementate de dispozițiile Condițiilor generale de garanție, se aplică dispozitiile urmatoarelor documente: ordonanța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor, legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

9.3. Drepturile Cumpărătorului care nu este consumator în cadrul garanției pentru defecte menționate în Codul civil sunt excluse

9.4. 9.5. Orice litigii care apar în legătură cu garanția acordată și cu soluționarea reclamațiilor reglementate de prezenta CGG vor fi soluționate de instanța competentă pentru sediul Vânzătorului

9.5. Condițiile generale de garanție în vigoare sunt disponibile pe site-ul web al Vânzătorului: www.klusled.ro.

NEWSLETTER

Nu rata ofertele si promotiile noastre

SOCIAL MEDIA

Urmareste-ne in social media

SUPORT CLIENȚI

Luni – Vineri – 8:30 – 19:30

0733 046 591
0757 574 101
office@klusled.ro
Back To Top